Region 8: Europa, Środkowy Wschód i Afryka
Menu
 

Aktualności

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową, magisterską.

4.02.2016
Gdański Chapter IEEE Computer Science (IEEE Computer Science GUT Chapter) przeprowadził konkurs na najlepszą pracę dyplomową, magisterską.
Komisja po zapoznaniu się z treścią zgłoszonych prac, opiniami recenzentów tych prac oraz protokołami z egzaminów dyplomowych, zawierającymi szczegółową informację o przebiegu egzaminu dyplomowego, kierując się innowacyjnym charakterem przygotowanych prac dyplomowych, przyznała następujące nagrody:

I nagroda: Piotr Dorożyński
I nagroda: Piotr Tybura
II nagroda: Małgorzata Targan
Wyróżnienie: Karol Grodzicki
Wyróżnienie: Grzegorz Brodny

Gratulujemy!

IEEE Poland Section uhonorowana wyróżnieniem 2015 Outstanding Section Membership Recruitment Performance.

07.09.2015
Polska sekcja IEEE (IEEE Poland Section) została uhonorowana za wyróżniającą działalność w okresie ostatnich trzech lat wyróżnieniem 2015 Outstanding Section Membership Recruitment Performance.


Gratulujemy!

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową, magisterską.

18.02.2015
Gdański Chapter IEEE Computer Science (IEEE Computer Science GUT Chapter) przeprowadził konkurs na najlepszą pracę dyplomową, magisterską.
Komisja po zapoznaniu się z treścią zgłoszonych prac, opiniami recenzentów tych prac oraz protokołami z egzaminów dyplomowych, zawierającymi szczegółową informację o przebiegu egzaminu dyplomowego, kierując się innowacyjnym charakterem przygotowanych prac dyplomowych, przyznała następujące nagrody:

I nagroda: Sławomir Tyborczyk
II nagroda: Mateusz Dołgoszej
III nagroda: Michał Beringer

Gratulujemy!

FedCSIS 2015 - Federated Conference on Computer Science and Information Systems.

09.10.2014
Zapraszamy do aktywnego udziału w konferencji FedCSIS 2015 organizowanej we współpracy z Gdańskim Chapterem IEEE Computer Science (IEEE Computer Science GUT Chapter) w Łodzi w dniach 13-16 września 2015. Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji.


FedCSIS 2014 - Federated Conference on Computer Science and Information Systems.

09.10.2014
We współpracy z Gdańskim Chapterem IEEE Computer Science (IEEE Computer Science GUT Chapter) została zorganizowana konferencja FedCSIS 2014, która odbyła się w Warszawie w dniach 7-10 września 2014. Raport z konferencji jest dostępny tutaj.


Konkurs na najlepszą pracę dyplomową, magisterską. Termin: 10 stycznia 2014

17.12.2013
Gdański Chapter IEEE Computer Science (IEEE Computer Science GUT Chapter) ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową, magisterską. W konkursie mogą brać udział wszyscy dyplomanci/absolwenci kierunków Wydziału ETI, którzy złożyli prace dyplomowe do dnia 30 września 2013 r. i obronili te prace do 31 grudnia b.r. Zgłoszenie pracy na konkurs dokonuje dyplomant (dyplomanci) pracy, dostarczając wymagane regulaminem dokumenty do dnia 10 stycznia 2014 r. do Sekretariatu Katedry Systemów Multimedialnych (pok. 731), WETI. Regulamin i dalsze informacje: http://www.eti.pg.gda.pl/wydzial/ieee/Konkurs_Regulamin_2013.pdf.

Konferencja FedCSIS 2014 organizowana pod patronatem naszego chapteru

12.11.2013
W dniach 7-10 września 2014 roku odbędzie się w Warszawie kolejna edycja konferencji FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS FedCSIS, organizowana pod patronatem naszego chapteru (IEEE Computer Society, C16 Chapter Gdansk).
Konferencja FedCSIS gromadzi naukowców i innych przedstawicieli środowisk akademickich, aby przedstawić i omówić pomysły, wyzwania i możliwości rozwiązań związanych z badaniami i praktyką w dziedzinie informatyki i systemów informatycznych. Do 11 kwietnia 2014 roku można zgłaszać propozycję artykułów. Materiały konferencyjne będą zgłoszone do indeksowania w bazach IEEE Xplore, Thomson Reuters, Scopus, Inspec, DBLP oraz Google Scholar.
Szczegóły dotyczące zgłoszeń oraz więcej informacji o konferencji można uzyskać na stronie: http://www.fedcsis.org.

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową, magisterską.

26.03.2013
Gdański Chapter IEEE Computer Science (IEEE Computer Science GUT Chapter) przeprowadził konkurs na najlepszą pracę dyplomową, magisterską.
Komisja zapoznała się z treścią zgłoszonych prac, opiniami recenzentów tych prac oraz protokołami z egzaminów dyplomowych, zawierającymi szczegółową informację o przebiegu egzaminu dyplomowego. Po dyskusji, w której uwzględniono ww. informacje oraz innowacyjny charakter przygotowanych prac dyplomowych, jednogłośnie ustalono wyniki konkursu. Przyznano następujące nagrody dla prac autorstwa:
I miejsce - Piotr Hoffmann Tomasz Sanner
II miejsce - Maciej Kraszewski
III miejsce (równorzędne) - Krzysztof Nosowski oraz Filip Zawada
Gratulujemy! http://www.eti.pg.gda.pl/wydzial/ieee/Konkurs_IEEE_2013_wyniki.pdf.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową, magisterską. Termin: 8 stycznia 2013

19.12.2012
Gdański Chapter IEEE Computer Science (IEEE Computer Science GUT Chapter) ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową, magisterską. W konkursie mogą brać udział wszyscy dyplomanci/absolwenci kierunków Wydziału ETI, którzy złożyli prace dyplomowe do dnia 30 września 2012 r. i obronili te prace do 31 grudnia b.r. Zgłoszenie pracy na konkurs dokonuje dyplomant (dyplomanci) pracy, dostarczając wymagane regulaminem dokumenty do dnia 8 stycznia 2013 r. do Sekretariatu Katedry Systemów Multimedialnych (pok. 731), WETI. Regulamin i dalsze informacje: http://www.eti.pg.gda.pl/wydzial/ieee/Konkurs_IEEE_2012.pdf.

Konferencja FedCSIS 2013 organizowana pod patronatem naszego chapteru

13.12.2012
W dniach 8-11 września 2013 roku odbędzie się w Krakowie kolejna edycja konferencji FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS FedCSIS, organizowana pod patronatem naszego chapteru (IEEE Computer Society, C16 Chapter Gdansk).
Konferencja FedCSIS gromadzi naukowców i innych przedstawicieli środowisk akademickich, aby przedstawić i omówić pomysły, wyzwania i możliwości rozwiązań związanych z badaniami i praktyką w dziedzinie informatyki i systemów informatycznych. Do 14 stycznia 2013 roku można zgłaszać propozycję zorganizowania wydarzeń (warsztatów, seminariów, konferencji).
Szczegóły dotyczące zgłoszeń oraz więcej informacji o konferencji można uzyskać na stronie: http://www.fedcsis.org.

Zaproszenie na wykład

30.10.2012
Serdecznie zapraszamy na wykład pt.:
"Control theory for neurosciences: a brief introduction",
który wygłosi dr Romain Postoyan z Centre de Recherche en Automatique de Nancy (CRAN), France. Wykład rozpocznie się 6 listopada 2012 roku o 12.10 w sali NE 308.

Sprawozdanie z konferencji FedCSIS 2012 zorganizowanej pod patronatem naszego chapteru

29.10.2012
W dniach 8-11 września 2012 roku odbyła się we Wrocławiu konferencja FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS FedCSIS - 2012, organizowana pod patronatem naszego chapteru (IEEE Computer Society, C16 Chapter Gdansk).
Część naukowa składała się z 23 konferencji / sympozjów / warsztatów tematycznych.
W ramach FedCSIS 2012 zaproszone referaty wygłosili:
-Paweł Gepner, Intel Corporation, Race to Exascale with Intel Architecture
-Janusz Górski, Gdańsk University of Technology, Poland, Using Evidence Based Arguments To Support Trust
-Ana Luisa Nobre Fred, Technical University of Lisbon, Portugal, Data Mining Using Clustering Ensembles
-Thad Starner, Georgia Institute of Technology, USA, Wearable Computing: Through the Looking Glass
W 2012 roku na FedCSIS nadesłano 400 artykułów. Spośród wszystkich nadesłanych artykułów, po recenzji przez co najmniej dwu recenzentów, 195 zostało zaakceptowanych jako full papers (współczynnik akceptacji wyniósł 48.75%), a 14 jako short papers. Spośród 209 artykułów zaakceptowanych do publikacji 75 (36%) pochodziło z Polski, a pozostałe 134 (64%) z zagranicy (reprezentując prawie 50 krajów ze wszystkich kontynentów). W konferencji wzięło udział ponad 290 uczestników.
Materiały konferencyjne/artykuły wszystkich zdarzeń poza warsztatami CSERC zostaną opublikowane w zasobach IEEE Digital Library ((ISBN 978-83-60810-48-4, IEEE Catalog Number CFP1285N-ART)
Więcej informacji można uzyskać w serwisie konferencji http://www.fedcsis.org.
Szczegółowy raport z konferencji: http://www.eti.pg.gda.pl/wydzial/ieee/fedCSIS_2012_raport.pdf.

Konferencja ICT Young 2012 organizowana pod patronatem naszego chapteru

02.04.2012
W dniach 26-27 maja 2011 roku odbędzie się w Gdańsku konferencja dla doktorantów i studentów elektroniki, telekomunikacji, informatyki, inżynierii biomedycznej oraz automatyki i robotyki. Ideą ICT Young 2012 jest transfer wiedzy pomiędzy studentami i doktorantami z dziedziny ICT. ICT Young to platforma do wymiany wiedzy i doświadczeń.
Więcej informacji można uzyskać w serwisie konferencji http://www.ictyoung.pl/.

Zebranie wyborcze naszego chapteru

02.12.2011
Szanowni Państwo, Członkowie Oddziału (Chapteru) IEEE Computer Society na Politechnice Gdańskiej
Z końcem roku upływa kadencja obecnego Zarządu naszego Oddziału. W związku z tym Pani Prof. Bożena Kostek, Przewodnicząca Oddziału (Chapteru) IEEE Computer Society na Politechnice Gdańskiej, powołała mnie na Przewodniczącego Komisji Wyborczej i jednocześnie Komisji Nominacyjnej do wyboru nowych władz Oddziału. Zwracam się zatem do wszystkich Członków Oddziału o zgłaszanie kandydatów na funkcje:
Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Oddziału
na lata 2012-2013,
w terminie do dnia 3 stycznia 2012 do godz. 12.00
na adres e-mail: jowoz@eti.pg.gda.pl

Państwa rekomendacje zostaną ogłoszone 3 stycznia 2012, podczas zebrania wyborczego Oddziału o godz. 12.00 w sali 140 NE, na które to zebranie serdecznie zapraszam. Jednocześnie informuję, że obecny Zarząd, działający w składzie:
Przewodnicząca - Prof. Bożena Kostek,
Zastępca Przewodniczącej - Dr hab. Janusz Smulko oraz
Sekretarz - Dr inż. Jacek Rumiński
deklaruje chęć kontynuacji swej misji przez kolejne dwa lata (jest to zgodne ze statutem).
Z wyrazami szacunku
Józef Woźniak
Przewodniczący Komisji Wyborczej


Konferencja FedCSIS 2012 organizowana pod patronatem naszego chapteru

02.12.2011
W dniach 9-12 września 2012 roku odbędzie się we Wrocławiu kolejna edycja konferencji FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS FedCSIS, organizowana pod patronatem naszego chapteru (IEEE Computer Society, C16 Chapter Gdansk).
Konferencja FedCSIS gromadzi naukowców i innych przedstawicieli środowisk akademickich, aby przedstawić i omówić pomysły, wyzwania i możliwości rozwiązań związanych z badaniami i praktyką w dziedzinie informatyki i systemów informatycznych. Do 11 stycznia 2012 roku można zgłaszać propozycję zorganizowania wydarzeń (warsztatów, seminariów, konferencji).
Szczegóły dotyczące zgłoszeń wydarzeń podano w załączonym dokumencie http://www.eti.pg.gda.pl/wydzial/ieee/FedCSIS_2012_CallEvents.pdf. Więcej informacji o konferencji można uzyskać na stronie: http://www.fedcsis.org.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową, magisterską. Termin: 9 stycznia 2011

1.12.2011
Gdański Chapter IEEE Computer Science (IEEE Computer Science GUT Chapter) ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową, magisterską. W konkursie mogą brać udział wszyscy dyplomanci/absolwenci kierunków Wydziału ETI, którzy złożyli prace dyplomowe do dnia 30 września 2011 r. i obronili te prace do 31 grudnia b.r. Zgłoszenie pracy na konkurs dokonuje dyplomant (dyplomanci) pracy, przesyłając wymagane regulaminem dokumenty do dnia 9 stycznia 2012 r. na adres Sekretariatu Katedry Systemów Multimedialnych (pok. 733), WETI. Regulamin i dalsze informacje: http://www.eti.pg.gda.pl/wydzial/ieee/Konkurs_IEEE_2011_2012.pdf.

Sprawozdanie z konferencji FedCSIS 2011 zorganizowanej pod patronatem naszego chapteru

28.11.2011
W dniach 19-21 września 2011 roku odbyła się w Szczecinie konferencja FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS FedCSIS - 2011, organizowana pod patronatem naszego chapteru (IEEE Computer Society, C16 Chapter Gdansk).
Część naukowa składała się z 15 konferencji / sympozjów / warsztatów tematycznych poświęconych: (1) Advances in Artificial Intelligence and Applications, (2) Artificial Intelligence in Medical Applications, (3) Advances in Semantic Information Retrieval, (4) Computational Optimization, (5) Advances in Business ICT, (6) Interoperable Healthcare Systems, (7) Ubiquitous Home healthcare, (8) Computer Aspects in Numerical Analysis, (9) Services Science, (10) Agent Based Computing: from Model to Implementation, (11) Multi-Agent Systems and Simulation, (12) Multimedia – Applications and Processing, (13) Risk Awareness and Management through Smart Solutions, (14) Advances in Programming Language, (15) Software Services.
W 2011 roku na FedCSIS nadesłano 250 artykułów. Spośród wszystkich nadesłanych artykułów 117 zostało zaakceptowanych jako full papers (współczynnik akceptacji wyniósł 46,8%), a 30 jako short papers. Spośród 147 artykułów zaakceptowanych do publikacji 46 pochodziło z Polski, a pozostałe 101 z zagranicy (reprezentując ponad 34 krajów ze wszystkich kontynentów). W konferencji wzięło udział 220 zarejestrowanych uczestników, z czego 23 osoby, to studenci biorący udział w Summer School on Service Science and Research Methods. Materiały konferencyjne wydane zostały w wersji elektronicznej na nośniku pendrive (ISBN 978-83-60810-35-4).Po zakończeniu konferencji zostaną one opublikowane w zasobach IEEE Digital Library (IEEE Catalog Number CFP1185N-ART) – jednego z trzech największych w świecie repozytoriów publikacji akademickich z obszaru informatyki.
Jednym z wydarzeń w czasie konferencji był workshop Ubiquitous Home Healthcare 2011, zorganizowany przez pracowników Katedry Inżynierii Biomedycznej, WETI, PG.
Więcej informacji można uzyskać w serwisie konferencji http://www.fedcsis.org.
Szczegółowy raport z konferencji: http://www.eti.pg.gda.pl/wydzial/ieee/fedCSIS_2011_raport.pdf.

Konferencja ICT Young 2011 zorganizowana pod patronatem naszego chapteru

24.11.2011
W dniach 28-29 maja 2011 roku odbyła się w Gdańsku konferencja dla doktorantów i studentów elektroniki, telekomunikacji, informatyki, inżynierii biomedycznej oraz automatyki i robotyki. Ideą ICT Young 2011 był transfer wiedzy pomiędzy studentami i doktorantami z dziedziny ICT. Była to również doskonała okazja dla młodych naukowców do zaprezentowania swoich dotychczasowych osiągnięć oraz wyników prowadzonych badań.
Więcej informacji można uzyskać w serwisie konferencji http://www.ictyoung.pl/.

Konferencja FedCSIS 2011 organizowana pod patronatem naszego chapteru

24.02.2011
W dniach 19-21 września 2011 roku odbędzie się w Szczecinie konferencja FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS FedCSIS - 2011, organizowana pod patronatem naszego chapteru (IEEE Computer Society, C16 Chapter Gdansk).
Konferencja FedCSIS gromadzi naukowców i innych przedstawicieli środowisk akademickich, aby przedstawić i omówić pomysły, wyzwania i możliwości rozwiązań związanych z badaniami i praktyką w dziedzinie informatyki i systemów informatycznych. Do 31 maja 2011 roku można zgłaszać propozycję referatów.
Więcej informacji można uzyskać w serwisie konferencji http://www.fedcsis.org.

Rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę dyplomową, magisterską!

07.02.2011
Komisja Konkursowa zebrała się o godz. 12.00 w dniu 27 stycznia 2011r., w składzie:
prof. dr hab. inż. Józef Woźniak - przewodniczący,
dr hab. inż. Janusz Smulko - sekretarz,
dr inż. Jacek Rumiński - członek komisji.
Komisja zapoznała się z treścią zgłoszonych prac, opiniami recenzentów tych prac oraz wynikami egzaminu dyplomowego, załączonymi w karcie dyplomanta. Po dyskusji, w której uwzględniono ww. informacje oraz innowacyjny charakter przygotowanych prac dyplomowych, jednogłośnie ustalono wyniki konkursu:
I nagrodę przyznano mgr. inż. Jakubowi Piwowarskiemu,
II nagrodę przyznano mgr. inż. Łukaszowi Nawojczykowi,
III nagrodę przyznano mgr. inż. Marcinowi Ciołkowi.
Komisja postanowiła także przyznać równorzędne wyróżnienia następującym pracom dyplomowym:
mgr. inż. Michała Brewki i mgr. inż. Leszka Staszkiewicza,
mgr inż. Katarzyny Bulskiej,
mgr. inż. Piotra Marcinkowskiego,
mgr. inż. Andrzeja Sitka.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
Informacje o konkursie: http://www.eti.pg.gda.pl/wydzial/ieee/Konkurs_IEEE_XI_2010.pdf.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową, magisterską. Termin: 7 styczeń 2011

26.11.2010
Gdański Chapter IEEE Computer Science (IEEE Computer Science GUT Chapter) ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową, magisterską. W konkursie mogą brać udział wszyscy dyplomanci/absolwenci kierunków Wydziału ETI, którzy złożyli prace dyplomowe do dnia 30 września 2010 r. i obronili te prace do 31 grudnia b.r. Zgłoszenie pracy na konkurs dokonuje dyplomant (dyplomanci) pracy, przesyłając wymagane regulaminem dokumenty do dnia 7 stycznia 2011 r. na adres Sekretariatu Katedry Systemów Multimedialnych (pok. 731), WETI. Regulamin i dalsze informacje: http://www.eti.pg.gda.pl/wydzial/ieee/Konkurs_IEEE_XI_2010.pdf.

2nd International Conference on Information Technology, 28-30 June 2010, Gdańsk, Poland

9.04.2010
Information Technology is currently the driving force behind the advance of information societies and knowledge-based economies. New scientific disciplines and new professions appear, new areas of industry develop, interdisciplinary scientific projects are undertaken. The European Union, provides abundant financial support for the development of information technologies; special research programs have been funded for a number of years. Poland must aspire to equal the best. We should engage in comprehensive programs to educate students in new technology disciplines. We must strive to achieve tighter linkage between industry expectations and scientific research leading to commercial applications. We must aim to transform our colleges, including the Gdańsk University of Technology, into technical universities of the XXI century. The objective of the conference INFORMATION TECHNOLOGY is to create a platform for integration of scientific institutions and industry enterprises. We hope that the Conference will become an open forum for exchanging ideas, and that it will provide encouragement for projects in which both research and commercial enterprises will partake, boosting enterpreneurship and innovation. Conference website: http://www.it2010.gda.pl/index_en.php.

1st International Conference on Information Technology, 18-21 May 2008, Gdansk, Poland

15.05.2008
The inaugural, must-attend 1st International Conference on Information Technology along with 6th National Conference on Information Technology IT 2008 is being organized by Gdańsk University of Technology and IEEE Poland Section. It constitutes a forum for engineers, scientists in academia and industry organizations to present their latest developments with references to the application of high technology and for exchanging ideas allowing for transfer of technologies and innovations. The conference website: http://www.it2008.gda.pl/welcome.

The objective of 1st International Conference on Information Technologies and 6th National Conference on Information Technology is to create a platform for integration of academic research institutes and industry enterprises. We hope that the Conference will become an open forum for exchanging ideas, and that it will provide encouragement for projects in which both research and commercial enterprises will take part, boosting entrepreneurship and innovation. The Conference will be held at the Gdansk University of Technology, the largest technical university in Northern Poland and the most renown. The conference venue is the new building of the Faculty of Electronics, Telecommunication and Informatics, which is first fully-intelligent building at the University. The Conference is being organised as a part of commemoration of the Faculty 55th Anniversary.

International Multiconference on Computer Science and Information Technology, 15-17 October 2007, Wisla, Poland

29.01.2007
IMCSIT 2007 conference will consist of a number of Workshops, Symposia and Conferences (Modules). Most of Modules organized within the IMCSIT 2006 will continue in 2007. For list of those Modules and all details please visit http://www.imcsit.org. Conference Proceedings, consisting of papers accepted into all Modules, will be published on the CD (e-proceedings; ISSN 1896-7094). It is then expected that Module Organizers will arrange a high quality Journal for publishing a Special Issue consisting of extended versions of best papers presented within their Module.

SAFECOMP 2006, 26-29 September 2006, Gdansk, Poland

26.09.2006
SAFECOMP conference is an annual event organised as a one-stream programme over two and a half days covering the state of the art, experience and new trends in the areas of safety, security and reliability of critical IT systems and applications. It provides a platform for knowledge and technology transfer for researchers, industry (suppliers, operators, users), regulators and certifiers of such systems. The conference will be preceded by a day of tutorials.

More details can be found here: http://kio.pg.gda.pl/safecomp2006/.

IEEE Computer Society celebrates 60 years in 2006

31.05.2006
WASHINGTON – In 2006, the IEEE Computer Society celebrates the birth of the computer and the society’s 60th anniversary as the world’s leading association for computing professionals.

The IEEE Computer Society traces its origins back to the 1946 formation of the Subcommittee on Large-Scale Computers of the American Institute of Electrical Engineers, one of the two IEEE predecessor societies, and now the IEEE Computer Society. That same year saw the invention of the ENIAC, the first general-purpose electronic digital computer.

The IEEE Computer Society is marking these events by running monthly articles on the history of computing in Computer magazine; awarding the "Technology of the Decade Award" at a joint meeting of the society's Board of Governors and the IEEE Education Society's board on 30 October in San Diego, and holding a 60th Anniversary History Competition for undergraduate students who design and build a Web site on the history of computing.

Information on the history competition, with a first-place prize of $10,000, can be found at http://computer.org/education/chc60. Information about the “Technology of the Decade” Award can be found at http://computer.org/awards.

Further, IEEE Region 9 chapters will celebrate the anniversary in conjunction with the 2006 IFIP World Computer Congress in Santiago, Chile, on 20-25 August. More information is available at http://www.ifip.or.at/.

60th anniversary events will be posted throughout the year at http://computer.org/60thAnniversary.

Thaddeus Paul Kochanski na konferencji TI'2006

24.05.2006
Gościem zorganizowanej na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki IV Krajowej Konferencji Technologie Informacyjne był Thaddeus Paul Kochanski, pełniący stanowisko Chief Scientist w IEEE Boston, USA. Wygłosił tutorial na temat "Sensor Networking and Synthetic Reality (From Project Lincoln to Project PLUTO and Beyond)". Na stronie konferencji znaleźć można opis wystąpienia.

TEHOSS'2005

31.09.2005
W dniach 28-30 września 2005 odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja stowarzyszenia IEEE o nazwie Technologies for Homeland Security and Safety. Miała ona miejsce w Politechnice Gdańskej. więcej >>

Wybór władz Sekcji

27.07.2005
Podczas spotkania organizacyjnego 27 lipca 2005 dokonano wyboru władz Sekcji. Prof. Józef Woźniak wybrany został przewodniczącym Sekcji, prof. Bozena Kostek - wiceprzewodniczącą, dr. Władysław Szcześniak - sekretarzem Sekcji.

Otwarcie Gdańskiej Sekcji IEEE

27.07.2005
Pierwsze, organizacyjne spotkanie Gdańskiej Sekcji IEEE na Politechnice Gdańskiej odbyło się 27 lipca 2005 r. W spotkaniu wzięła udział większość członków. Profesor Henryk Krawczyk, dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, zaszczycił spotkanie swoją obecnością. więcej >>

 
 
Projekt i wykonanie:
Ł. Kosikowski, P. Szczuko
Katedra Systemów Multimedialnych