en_US
WETI
Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics
11/12 Gabriela Narutowicza Street, 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz, Poland
Facebook
Gdansk University of Technology
Faculty Office 
druki do pobrania
Dokumenty do pobrania umieszczone będą docelowo w repozytorium wydziałowym,  w części Materiały dla pracowników    Druki dla NA • Druk kwestionariusza osobowego składany  na konkurs  NA : a.  - druk dwustronny Prawa AutorskieRejestracja pracy badawczej

   W celu rejestracji pracy badawczej należy wypełnić pomocniczą kartę informacyjną o pracy badawczej i złożyć ją w p. 131.

Wnioski o nagrody Rektora

UWAGA! Do nagród rektora, w tym do nagród dla Młodych Pracowników Nauki, mogą być przedstawiane wyłącznie osoby zatrudnione jako nauczyciele akademiccy.
  Wytyczne
            Wzór wniosku
--------------------------------------------------
 Uwaga! Nowe kryteria oceny wniosków o nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej będą obowiązywały przy nagrodach za rok 2014
               Zarządzenie Rektora z dn. 6.02.2014
 


Wynagrodzenie za pracę - odcinki dla pracownika  nowe zasady od 1 lutego 2013Medale i odznaczenia

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej   
Wniosek

Druki o stypendium doktorskie/habilitacyjne

Regulamin  przyznawania stypendiów doktorskich i habilitacyjnych w Politechnice Gdańskiej

Druki do sprawozdania z działalności naukowo-badawczej


 • Polecenie wyjazdu służbowego za granicę:  a.  - druk dwustronny   b.    - druk dwustronny
 • Wniosek o wyjazd za granicę  w celach naukowych: a.   - druk dwustronny   b    - druk dwustronny

 • Wnioski urlopowe

  Dokumenty wniosków  urlopowych ( wypoczynkowych i okolicznościowych ) należy wypełniać, składać i drukować poprzez zalogowanie się do sytemu SETI. System oprócz tego pokazuje stan wniosków oraz wszystkie informacje dotyczące pracowniczych urlopów w skali roku kalendarzowego.
  • Pracownik ETI planuje urlop, składa wszystkie wnioski poprzez wypełnienie formularza w zakładce Urlopy
  • Po wypełnieniu i "złożeniu" dowolnego wniosku należy go wydrukować, podpisać, uzyskać zgodę bezpośredniego przełożonego - jego podpis i przedłożyć ten dokument w Biurze Wydziału.
   {
   w systemie widoczny będzie Stan wniosku złożony }
  • Wniosek po zatwierdzeniu przez Biuro Wydziału zmieni stan na zatwierdzony  {w systemie widoczny będzie Stan wniosku zatwierdzony } , a system wygeneruje kartę urlopową i informacja o tym  zostanie przesłana e-mailem zainteresowanemu pracownikowi.
  Informacja dla pracowników

   
  UWAGA !
  Wszelkie nieprawidłowości sygnalizowane będą przez system
  jako stan odrzucony wraz z przesyłaną informacją o stanie wniosku.  Należy wówczas czynność składania rozpocząć ponownie.

  Upoważnienia

Druki "dyplomowe"
printer friendly
Faculty Office - tel.: +48 58 347 2277, +48 58 347 1784, fax: +48 58 348 6373, e-mail:
Registrar's Office - extramural: +48 58 347 1935, PhD studies: +48 58 348 61 98, stationary I level: +48 58 348 6196, stationary II level: +48 58 348 6281, e-mail:
This site uses cookies. More information: here
Remarks and errors please submit to: Change to small size