en_US
WETI
Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics
11/12 Gabriela Narutowicza Street, 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz, Poland
Facebook
Gdansk University of Technology
Program 
Weryfikacja, walidacja i testowanie

Weryfikacja, walidacja i testowanie

powrót


Liczba godzin

14 godz. (10 godz. wykładów, 4 godz. ćwiczeń)

 

Cel

Przekazanie studentom podstaw kontroli jakości w przemysłowym cyklu wytwarzania oprogramowania obejmujących procesy walidacji, weryfikacji i testowania, zasady zarządzania nimi, używane przez nie metody i techniki analizy statycznej i dynamicznej oraz światowe standardy dokumentacyjne planowania, konstrukcji, przeprowadzania, rejestrowania wyników i oceny testów.

 

Tre��ć wykładów

  • Cykl życia produktu: modele, pojęcia. Klasyfikacja błędów. Model "V". Testowanie a uruchamianie.
  • Procesy WWT: zarządzanie, walidacja wymagań, weryfikacja konstrukcji i kodu, testowanie kodu, eksploatacja. Poziomy testowania. Testowanie jednostkowe.
  • Planowanie procesów WWT: plan walidacji, weryfikacji i testów. Metody planowania. Dokumentacja testu. Standard IEEE.
  • Techniki analizy statycznej: inspekcje, przeglądy. Formalny dowód poprawności. Interpretacja symboliczna. Statyczna analiza równoległości.
  • Testowanie funkcjonalne. Pojęcie równoważności. Wartości specjalne, metody wielomianowe, metody Monte-Carlo.
  • Testowania strukturalne. Kryterium stopu testu. Metody analizy ścieżek: rozgałęzienia, domeny, obiegi graniczne i wzorce pętli. Przepływ danych: pojedyncze instrukcje, ko-definicje. Metody mutacyjne.
  • Testowanie programów równoległych: obserwowalność, powtarzalność. Zdarzenia komunikacyjne. Rejestracja i odtwarzanie zdarzeń. Klasy scenariuszy testowych.

 

Tre��ć ćwiczeń

Ćwiczenia realizowane są w jednej sesji laboratoryjnej i obejmują indywidualnie wykonywane eksperymenty testowe z programem przygotowanym przez prowadzącego. W trakcie eksperymentów każdy uczestnik realizuje kilka scenariuszy testowych do testowania funkcjonalnego i strukturalnego, poznaje zasady posługiwania się debuggerem symbolicznym, lokalizuje i usuwa błędy wykryte w programie, szacuje stopień wypełnienia testów oraz wykorzystuje techniki analizy statycznej do generacji danych testowych.

 

Wymagania dotyczące ćwiczeń

Elementarna znajomość programowania w dowolnym języku proceduralnym (C/C++, Fortran lub Pascal), umiejętność posługiwania się prostym edytorem tekstu, pomysłowość i dociekliwość w tropieniu błędów.

 

printer friendly
Faculty Office - tel.: +48 58 347 2277, +48 58 347 1784, fax: +48 58 348 6373, e-mail:
Registrar's Office - extramural: +48 58 347 1935, PhD studies: +48 58 348 61 98, stationary I level: +48 58 348 6196, stationary II level: +48 58 348 6281, e-mail:
This site uses cookies. More information: here
Remarks and errors please submit to: Change to small size