en_US
WETI
Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics
11/12 Gabriela Narutowicza Street, 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz, Poland
Facebook
Gdansk University of Technology
Józef Woźniak 
Personal data
zdjęcie
Full name:Józef Woźniak
Degree:PhD MEng, Professor with habilitation
Post:Full Professor
Room:149
Email:
Work phone:+48 58 3472223
Consultations:Mo 12:00 PM-1:00 PM
Teaches:Computer Networks, Computer Networks, Seminarium dyplomowe, Local Wireless Networks, Projekt dyplomowy inżynierski, Seminarium dyplomowe, Podstawy sieci komputerowych, Wireless technologies in automatics
Functions:Head of the Department
About ...

 


Krótka biografia

Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak prof. zw. Politechniki Gdańskiej ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1971 r. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1991 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja i specjalności teleinformatyka. W styczniu roku 2002 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

W 1994 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Gdańskiej. Jednocześnie od października 1994 r. do chwili rozwiązania Szkoły we wrześniu 1996r. był profesorem w EFP w Poznaniu. W kadencji 1993-1996 był prodziekanem ds. kształcenia, a w okresie 1996-1999 dziekanem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. 25 maja 1999 r. został ponownie wybrany na stanowisko dziekana Wydziału ETI PG, które pełnił do 2002 r. W latach 1991-2002 był Pełnomocnikiem Rektora ds. Kształcenia Ustawicznego Inżynierów. W kadencji 2002-2005 był przewodniczącym Senackiej Komisji ds. kształcenia na odległość. W latach 2004-2008 był członkiem Rady Nauki, uczestnicząc w pracach Komisji Badań na rzecz Rozwoju Nauki. Aktualnie jest, drugą kadencję, członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Jest też członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, będąc przewodniczącym Sekcji Telekomunikacji. Jest członkiem - senior member - IEEE (organizując i przewodnicząc Gdańsk IEEE Computer Society Chapter w latach 2000-2006) oraz członkiem IFIP TC6 (będąc aktualnie przewodniczącym Grupy Roboczej - Working Group WG6.8 TC6 - Wireless and Mobile Communications).

Prof. J. Woźniak odbył kilka staży zagranicznych, w tym w Vrije Universitaet w Brukseli i Politecnico di Milano w Mediolanie. W roku akademickim 1988/89 prowadził - jako Visiting Professor - prace badawcze oraz wykłady z sieci komputerowych i protokołów komunikacyjnych w Aalborg University Center. W 2006 roku prowadził (jako Visiting Erskine Fellow) wykłady na Canterbury University w Christchurch, w Nowej Zelandii. Uczestniczył jako kierownik, bądź główny wykonawca w szergu projektach krajowych i zagranicznych, współpracując z firmami Intel i Alcatel, realizując projekty związane z projektowaniem protokołów i architektur sieciowych dla sieci IPv6 oraz Future Internet.

Jest autorem bądź współautorem ponad 300 artykułów i referatów konferencyjnych, współautorem czterech książek - w tym "Sieci LAN, MAN, WAN" - protokoły komunikacyjne - wydanej w 1998 r. (wznowionej w 2001 r.), za którą otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej oraz wydanej w roku 2002 książki "Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN" (również nagrodzonej Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej w roku 2003). Jest też współredaktorem czterech wydawnictw konferencyjnych, a także współautorem czterech skryptów studenckich oraz dużej liczby niepublikowanych raportów naukowo - badawczych.

Zainteresowania naukowe prof. Woźniaka obejmują architektury sieciowe i protokoły komunikacyjne, zagadnienia modelowania i oceny jakości pracy systemów telekomunikacyjnych, problemy bezpieczeństwa sieci, aspekty zarządzania mobilnością w sieciach bezprzewodowych oraz algorytmy pracy sieci lokalnych i metropolitarnych.

 

Biographical notes

Professor Józef Woźniak received his M.Sc., Ph.D. and D.Sc. degrees in electronics and telecommunications from the Faculty of Electronics, Gdańsk University of Technology (GUT), Poland, in 1971, 1976 and 1991, respectively. In January 2002 he became a full professor.

In 1993 he was elected Associate Dean of the Faculty of Electronics and in 1994 he was he was appointed a Professor at GUT. Simultaneously, from October 1994 till September 1996 he was a Professor at the Franco-Polish School of New Information and Communication Technologies in Poznań (in September 1996 this university finished its operation). In 1996 he was elected, and in 1999 reelected, a Dean of the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics at GUT. Since 2004 till 2008 he was a member of the Council for Science, by the Ministry of Science and High Education, taking part in activities of the Committee on Research for the Development of Science. He is also a member of the Committee of Electronics and Telecommunications of the Polish Academy of Sciences (PAN), chairing the Telecommunications Section. He is also, since 2011 the member of the Central Commission for Scientific Degrees and Titles. Prof. Wozniak is a senior member of IEEE (organizing and chairing Gdańsk IEEE Computer Society Chapter in years 2000-2006) and a member of IFIP TC6 (currently being a chair of the Working Group WG6.8 TC6 - on Wireless and Mobile Communications).

Prof. J. Woźniak has a rich industrial and scientific experience. In February 1984 he participated in research works at the Vrije Universiteit, Brussel. From December 1986 to March 1987 he was a Visiting Scientists at the Dipartimento di Elettronica, Politecnico di Milano. In both cases he was working on modelling and performance analysis of packet radio networks. In 1988/89 he was a Visiting Professor at the Aalborg University Center, lecturing on computer networks and communication protocols. In 2006 he conducted (as a Visiting Erskine Fellow) lectures at the Canterbury University in Christchurch, New Zealand. He participated as a leader or principal investigator in several domestic and international projects, cooperating with Intel and Alcatel, supervising projects on protocols and network architectures for both IPv6 and Future Internet.

Prof. Józef Woźniak is author or co-author of more than 300 scientific papers and co-author of four books, e.g., "LAN, MAN, WAN - computer networks and communication protocols" (printed in Polish in 1998) awarded the Ministry of National Education Prize (2nd ed. in 2000) and "Wired and Wireless LANs", issued in 2002 (also awarded the Ministry of National Education Prize in 2003) . He is also co-editor of 6 conference proceedings and co-author of 4 student textbooks and great number of unpublished scientific reports.

His scientific and research interests include network architectures, analysis of communication systems, network security problems, mobility management in IP networks as well as LAN and MAN operational schemes.


Scientific Degrees with Dates and Names of Institutions where Obtained:
 

M.Sc.
2nd October 1971

Technical University of Gdańsk Faculty of Electronics.
M. Sc. thesis: "An Analysis of Maritime Computer Communication Systems with TDMA"

Ph.D.
23rd November 1976

Technical University of Gdańsk Faculty of Electronics.
Ph. D. thesis: "Evaluation of the Transmission Quality in Random Access Packet Radio Systems with Error - Correcting Codes and Feedback".

D.Sc. (Habilitation)
26th March 1991

Technical University of Gdańsk Faculty of Electronics.
D. Sc. thesis: "Analysis and Design of Medium Access Control Protocols for Packet Radio Networks".

Professor
2ns January 2002

President of Poland  


Posts Hold:  

1988 - 1989

Visiting Professor, Aalborg University;

1993 - 1993

Head of the Department Radiocommunication Systems, GUT, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics (FETI)

1993 - 1996

Associate Dean for Education, FETI

1994 -

Professor, GUT FETI

1994 - 1996

Professor, Franco-Polish School of New Information and Communication Technologies;

1996 - 2002

Dean of the Faculty of ETI, GUT.

2006 -

Chair of the Computer Communications Department, FETI, GUT.

Industrial and Scientific Experience (in Poland and Abroad):
 
 1. Industrial Training: Computer Center of the Polish Post and Telecommunications, December 1975 - May 1976;
 2. Scientific Training: Vrije Universiteit Brussel, Dienst Informatica, Brussels, Belgium, February 1984;
 3. Politecnico di Milano, Dipartamente di Elettronica, Milan, Italy, December 1986 - March 1987 (Visiting Scientists)
 4. Aalborg Universitetscenter, Institut for Elektroniske Systemer, Aalbork, Denmark, November 1988 - June 1989 (Visiting Professor)
 5. Canterbury University, Christchurch, New Zealand, July - October 2006 (Visiting Erskine Fellow).
 6. Short Visits (up to two weeks): University of Genova (1991, 1994), Politecnico di Milano (1989), Catolique University of Louvian la Neuve (1997, 1998, 1999), Lund University (1997, 1998), ENST Rennes (1995, 1999), ENST Brest (2000), Technical Universitaet Ilmenau (1998), Universitaet Rostock (1983, 1985, 1998), Wellington University (2006), Auckland University of Technology (2010), AUT; Macquarie University, Sydney (2009, 2012).


Scientific and Research Interests:
 

 • Modeling and performance analysis of cable and wireless communication systems,
 • Analysis and design of protocols for high speed LANs,
 • Design and performance analysis of wireless LANs,
 • Mobility support for IP networks,
 • Security threats and the security policy for computer networks.

Top of the page

printer friendly
Faculty Office - tel.: +48 58 347 2277, +48 58 347 1784, fax: +48 58 348 6373, e-mail:
Registrar's Office - extramural: +48 58 347 1935, PhD studies: +48 58 348 61 98, stationary I level: +48 58 348 6196, stationary II level: +48 58 348 6281, e-mail:
This site uses cookies. More information: here
Remarks and errors please submit to: Change to small size