en_US
WETI
Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics
11/12 Gabriela Narutowicza Street, 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz, Poland
Facebook
Gdansk University of Technology
Maciej Smiatacz 
List of publications

In English

SICIAREK JACEK, SMIATACZ MACIEJ, WISZNIEWSKI BOGDAN, For Your Eyes Only – Biometric Protection of PDF Documents . 2013 International Conference on e-Learning, e-Business, Enterprise Information Systems, and e-Government (EEE), Las Vegas 2013, pp. 212 - 218.

SMIATACZ MACIEJ, Eigenfaces, Fisherfaces, Laplacianfaces, Marginfaces – How to Face the Face Verification Task. Proc. of the 8th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2013, Advances in Intelligent Systems and Computing vol. 226, Springer-Verlag, pp. 187 - 196.

SMIATACZ MACIEJ, Image normalization method for face identification under difficult lighting conditions. 11th IEEE International Conference on Information Sciences, Signal Processing and their Applications (ISSPA), Montreal 2012, pp. 204-209.

SMIATACZ MACIEJ, MALINA WITOLD, SDF classifier revisited. Expert Systems, vol. 29, no. 3, Wiley-Blackwell 2012, pp. 300-317 (0.769).

SMIATACZ MACIEJ, Liveness measurements using optical flow for biometric person authentication. Metrology And Measurement Systems, vol. 19, no. 2, 2012, pp. 257-268 (0.982).

SMIATACZ MACIEJ, PRZYBYCIEŃ KATARZYNA, A Framework for Training and Testing of Complex Pattern Recognition Systems. IEEE Conference on Signal and Image Processing Applications (ICSIPA), Kuala Lumpur 2011, pp. 198-203.

SMIATACZ MACIEJ, Subspace Algorithms for Face Verification. Computer Recognition Systems 4, Advances in Intelligent and Soft Computing vol. 95, Springer Verlag 2011, pp. 23-31.

DEMBSKI JERZY, SMIATACZ MACIEJ, Modular machine learning system for training object detection algorithms on a supercomputer. Advances in Systems Science, Academic Publishing House EXIT 2010, pp. 353-361.

SMIATACZ MACIEJ, SIKORA DAMIAN, AAM Toolkit: a system for visual object appearance modeling. Advances in Multimedia and Network Information System Technologies, Advances in Intelligent and Soft Computing vol. 80, Springer-Verlag 2010, pp. 121-129.

CZARNECKI WOJCIECH, GBUREK SZYMON, SMIATACZ MACIEJ, Fast distance vector field extraction for facial feature detection. Computer Vision and Graphics, Lecture Notes in Computer Science 6374, Springer-Verlag, 2010, pp. 300-307.

SMIATACZ MACIEJ, MALINA WITOLD, New variants of the SDF classifier. Computer Recognition Systems 3, Advances in Intelligent and Soft Computing vol. 57,  Springer-Verlag 2009, pp. 205-212.

SMIATACZ MACIEJ, MALINA WITOLD, Matrix-based classifiers applied to recognition of musical notation symbols. 1st International IEEE Conference on Information Technology, Gdansk, Poland, 19-21 May, 2008, pp. 443-446.

SOBOCIŃSKI ADAM, SMIATACZ MACIEJ, Querying the digital database of musical documents. Information Systems Architecture and Technology, Information Technology and Web Engineering: Models, Concepts and Challenges, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2007, pp. 135-143 .

SMIATACZ MACIEJ, PollReader – the working prototype of optical mark recognition software. Information Systems Architecture and Technology, Information Technology and Web Engineering: Models, Concepts and Challenges, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2007, pp. 174-182.

SMIATACZ MACIEJ, Practical evaluation of the basic concepts for face localization. Computer Recognition Systems 2, Advances in Soft Computing, vol. 45, Springer-Verlag 2007, pp. 52-59.

KARPOWICZ ŁUKASZ, MALINA WITOLD, SMIATACZ MACIEJ, Intelligent system for editing and analysis of examination documents. ICAISC'2006, Zakopane, June 25-29, 2006, Artificial Intelligence and Soft Computing, Academic Publishing House EXIT, pp. 461-468.

SMIATACZ MACIEJ, MALINA WITOLD, Active shape models in practice. Computer Recognition Systems, Advances in Soft Computing, vol. 30, Springer, Heidelberg 2005, pp. 451-459.

KARPOWICZ ŁUKASZ, MALINA WITOLD, SMIATACZ MACIEJ, Computer analysis of multiple-choice examination documents. Proceedings of MS`2004 International Conference on Modelling and Simulation, Minsk, Belarus, 27-29 April, 2004, pp. 155-159.

MALINA WITOLD, KOŁAKOWSKA AGATA, SMIATACZ MACIEJ, Application of discriminant analysis to feature extraction. Proceedings of the KOSYR´2003 (Computer Recognition Systems), Wrocław 2003, s. 349-355.

SMIATACZ MACIEJ, MALINA WITOLD, Versatile pattern recognition system based on Fisher criterion . Proceedings of the KOSYR´2003 (Computer Recognition Systems), Wrocław 2003, pp. 343-348.

SMIATACZ MACIEJ, Erosion of privacy in computer vision systems. J. Inform., Commun. & Ethics, Soc.**2002 vol. 1 Supplement, pp. 17-22.

LEBIEDŹ JACEK, SMIATACZ MACIEJ, Sequential displaying of video frames coming from several sources. Proceedings of ICCVG 2002, International Conference on Computer Vision and Graphics, September 25-29, 2002, Zakopane, Poland, pp. 368-373.

SMIATACZ MACIEJ, Erosion of privacy in computer vision systems. Proceedings of the Fifth International Conference on The Social and Ethical Impacts of Information and Communication Technologies ETHICOMP2001. Gdańsk, June 18-20, 2001, vol. 2, pp. 219-225.

SMIATACZ MACIEJ, MALINA WITOLD, Modifying the input data structure for Fisher classifier. Proceedings of the 2nd Conference on Computer Recognition Systems KOSYR´2001, pp. 363-367.

SMIATACZ MACIEJ, MALINA WITOLD, Multi-purpose object locating system based on active shape models and its application to medical image segmentation. Workshop ''Image formation and processing in medicine'', Vrije Universiteit Brussel, 8-19 March 1999.

SMIATACZ MACIEJ, MALINA WITOLD, Practical aspects of automatic face recognition. Proceedings of the Fifth International Conference PRIP´99 (Pattern Recognition and Information Processing), 18-20 May 1999 Minsk, Republic of Belarus, vol. 1 pp. 45- 49.

Po polsku

SMIATACZ MACIEJ, Detekcja obiektów graficznych i ekstrakcja ich parametrów. Inteligentne wydobywanie informacji ze społecznościowych serwisów internetowych, red. Bogdan Wiszniewski, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Gdańsk 2011, s. 75-90.

MALINA WITOLD, SMIATACZ MACIEJ, Rozpoznawanie obrazów. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2010.

SMIATACZ MACIEJ, Aktywne modele wyglądu w automatycznej lokalizacji i rozpoznawaniu twarzy. Problemy biometrii - monografia (praca zbiorowa pod red. A. W. Mitasa), Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa, 2009, s. 37-48.

SMIATACZ MACIEJ, RÓŻAŃSKI MARCIN, GDI+. Nowe możliwości podsystemu graficznego Microsoft Windows . VII Konferencja Informatyki Stosowanej, Chełm 30-31 maja 2008, s. 283-293.

MALINA WITOLD, SMIATACZ MACIEJ, Identyfikacja na podstawie pisma i tekstu. VII Konferencja Informatyki Stosowanej, Chełm 30-31 maja 2008, s. 217-223.

SMIATACZ MACIEJ, MALINA WITOLD, Automatyczne rozpoznawanie twarzy – metody, problemy, zastosowania. Biometria 2007: wydanie specjalne monograficzne. Techniki Komputerowe, t. 42, nr 1, s. 107-128, Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa 2008.

MALINA WITOLD, SMIATACZ MACIEJ, Cyfrowe przetwarzanie obrazów. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2008.

MALINA WITOLD, SMIATACZ MACIEJ, Biometria - naturalna forma identyfikacji. Inteligentne wydobywanie informacji w celach diagnostycznych, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 2007, s. 3-36.

MALINA WITOLD, SMIATACZ MACIEJ, Inteligentny system przetwarzania testów egzaminacyjnych ISTE. Diagnostyka Procesów i Systemów, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2007, s. 125-132.

SOBOCIŃSKI ADAM, SMIATACZ MACIEJ, Usprawnienie procesu formułowania zapytań dla cyfrowej biblioteki dokumentów muzycznych. Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, Technologie Informacyjne, t. 13 (2007), s. 197-204.

SMIATACZ MACIEJ, Prototypowy system analizy ruchu obiektów. Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, Technologie Informacyjne, t. 10 (2006), s. 407-414.

SMIATACZ MACIEJ, MALINA WITOLD, Aktywne modele kształtu i ich biometryczne zastosowania. Techniki Komputerowe, Biuletyn Informacyjny, Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa, R. 40, nr 1 (2005), s. 43-52.

MALINA WITOLD, JĘDRUCH WOJCIECH, SMIATACZ MACIEJ, Sztuczna inteligencja w dydaktyce. Informatyka w edukacji i kulturze 2005, s. 78-83.

MALINA WITOLD, SMIATACZ MACIEJ, Metody cyfrowego przetwarzania obrazów. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005.

SMIATACZ MACIEJ, MALINA WITOLD, Wybrane metody lokalizacji twarzy na obrazie statycznym i ruchomym. Techniki Komputerowe, Biuletyn Informacyjny, Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa, - R. 39, nr 1 (2004), s. 113-123.  

KARPOWICZ ŁUKASZ, MALINA WITOLD, SMIATACZ MACIEJ, Komputerowy system przetwarzania formularzy testów egzaminacyjnych. IV Krajowa Konferencja Multimedialne i Sieciowe Systemy Informacyjne, Szklarska Poręba, 16-17 września 2004, t. 1, s. 237-246.  

MALINA WITOLD, SMIATACZ MACIEJ, KARPOWICZ ŁUKASZ, System przetwarzania testów egzaminacyjnych. Informatyka w edukacji i kulturze 2004, s. 205-211.

SMIATACZ MACIEJ, Dwuetapowa dyskryminacyja metoda optymalizacji klasyfikatora. Rozprawa doktorska: /04.03.2004/ P. Gdań. Wydz. ETI. Promotor: prof. dr hab. inż. W. Malina.

SMIATACZ MACIEJ, MALINA WITOLD, Interfejsy i systemy multimedialne. Materiały konferencyjne, Konferencja Naukowa „Pedagogika i Informatyka”, Cieszyn 28-29 maja 2002 s. 211-216.

MALINA WITOLD, KOŁAKOWSKA AGATA, SMIATACZ MACIEJ, Metody dyskryminacyjne w rozpoznawaniu obrazów. Materiały sesji naukowej z okazji 50-lecia Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Gdańsk: Wydaw. P. Gdań.**2002 s. 81-88.

SMIATACZ MACIEJ, MALINA WITOLD, Projektowanie interfejsu użytkownika dla programów dedykowanych. Uniw. Szczec., Materiały Konferencyjne**2002 nr 70 s. 347-356.

SMIATACZ MACIEJ, MALINA WITOLD, Zastosowanie liniowych transformacji do ekstrakcji i selekcji cech. XII Ogólnopolskie Konwersatorium nt "Sztuczna Inteligencja-nowe wyzwania" SzI-16´2001. Siedlce-Warszawa, 28 listopada 2001 roku, s. 161-167.

SMIATACZ MACIEJ, MALINA WITOLD, Funkcjonalny interfejs użytkownika dla systemu automatycznej lokalizacji obiektów. VI Ogólnopolskie Warsztaty „Multimedia w Dydaktyce Techniki: Technologia informatyczna w edukacji i przygotowaniu zawodowym ''. Szczecin, 18- 19 listopada 1999 roku. Wyd. Nauk. Uniw. Szczec.**2000 s. 121-128.

SMIATACZ MACIEJ, MALINA WITOLD, Projekt interfejsu użytkownika dla programów dyplomowych. Konferencja Naukowa „Pedagogika i Informatyka”. Cieszyn, 15-16 czerwca 2000, s. 127-134.

SMIATACZ MACIEJ, MALINA WITOLD, System lokalizacji obiektów wykorzystujący aktywne modele kształtu. XI Ogólnopolskie Konwersatorium nt ''Sztuczna inteligencja - jej nowe oblicze'' AI - 14´99. Siedlce-Warszawa 29-30 września 1999 roku, s. 179-186.

SMIATACZ MACIEJ, MALINA WITOLD, Porównanie własności wariantów dwuklasowego kryterium Fishera. I Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa KOSYR´99. Trzebieszowice, 24-27 maja 1999 r., s. 103-107.

SMIATACZ MACIEJ, MALINA WITOLD, Zastosowanie kryterium Fishera w automatycznym rozpoznawaniu twarzy. III Ogólnopolska Konferencja im. Prof.dr hab. inż. Roberta Staniszewskiego nt ''Sztuczna inteligencja'' CIR-13`98 (cybernetyka -inteligencja-rozwój). Siedlce-Warszawa, 16-17 września 1998 r., s. 83-90.

SMIATACZ MACIEJ, MALINA WITOLD, Metody ekstrakcji cech w automatycznym rozpoznawaniu twarzy. X Ogólnopolskie Konwersatorium nt ''Sztuczna inteligencja i inżynieria finansowa'', CIR-12´97 (Cybernetyka-Inteligencja-Rozwój). Siedlce-Warszawa, 16-17 września 1997r., s. 137-146

SMIATACZ MACIEJ, MALINA WITOLD, Zastosowanie rozwinięcia Karhunena-Loevego w automatycznym rozpoznawaniu twarzy. X Ogólnopolskie Konwersatorium nt ''Sztuczna inteligencja i inżynieria finansowa'', CIR-12´97 (Cybernetyka-Inteligencja-Rozwój). Siedlce-Warszawa, 16-17 września 1997r., s. 127-135.

 
printer friendly
Faculty Office - tel.: +48 58 347 2277, +48 58 347 1784, fax: +48 58 348 6373, e-mail:
Registrar's Office - extramural: +48 58 347 1935, PhD studies: +48 58 348 61 98, stationary I level: +48 58 348 6196, stationary II level: +48 58 348 6281, e-mail:
This site uses cookies. More information: here
Remarks and errors please submit to: Change to small size